logo cpafbih

PROJEKAT
FUNKCIONALNA SPOSOBNOST OSOBA S INVALIDITETOM, GLAVNI FAKTOR ZA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA CIJELE PORODICE

SEMINAR „RAZVOJNE TEŠKOĆE“

OPĆA BIBLIOTEKA ZENICA
Školska broj 6, Zenica
PETAK, 23.02.2018. - 13.00 – 16.30 sati

13.00-13.20 Pozdravna riječ
Moderatorica: Amela Hošić, MA, sekretar Saveza udruženja osoba s CP FBiH
13.00-13.10 – Prof. dr Emira Švraka, predsjednica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH
13.10-13.20 – Selvedin Dedić, predsjednik Kantonalnog Udruženja roditelja osoba oboljelih od CP, mikrocefalije i hidrocefalusa „Dlan“, Zenica

SEMINAR Razvojne teškoće

13.20-13.45 – Prof. dr Emira Švraka: Funkcionalne sposobnosti i kvalitet života djece/osoba s teškoćama
13.45-14.10 – Prof. dr Merima Čaušević: Muzičke aktivnosti u radu sa djecom/osobama s teškoćama
14.10-14.35 – Doc. dr Naim Salkić: Različitost stavova učesnika u socijalnoj inkluziji djece/osoba s teškoćama

14.35-15.00 – Pauza za kafu

15.00-15.25 – Doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović: Re/habilitacija djece s nepravilnim držanjem
15.25-15.50 – Doc. dr Arzija Pašalić: Ishrana djece s razvojnim teškoćama
15.50-16.15 – Mr Dajana Ajanović Selesković: Art terapija – Međuuticaj likovnosti i psihičkog stanja djeteta

16.15-16.30 – DISKUSIJA