logo cpafbih

Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna
Osnovna škola „Sapna“, Sapna
206. viteške brigade bb, Sapna

SUBOTA, 18. 11. 2017, od 11,30 do 17,00 sati

• Rad sa porodicama 20 osoba s CP, Udruženja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna
• Članovi Stručnog tima Saveza udruženja osoba s CP FBiH (Savez): spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, defektolog (edukator/rehabilitator) i fizioterapeut od 11.30 – 12.00 imaju kratak radni dogovor sa članovima tima Udruženja iz Goražda.
• Stručni tim Saveza radi sa porodicama i članovima Udruženja u Osnovnoj školi Sana od 12.00 sati do 17.00 sati. Kreiranje individualnih programa kućne edukacije i terapije za svaku osobu.

PONOVO SMO U SAPNI U MARTU 2018.

Stručnjaci iz domena habilitacije i rehabilitacije osoba s intelektualnim i razvojnim teškoćama organizovaće Seminar s aktuelnim temama inkluzivne prakse i radni sastanak i dogovor za sprovođenje programa kućne fizikalne i okupacione terapije.

Planirana je i promocija knjige Re/habilitacija u inkluziji.

Ukupno, u sva 4 kantona članica Saveza: Goražde, Sapna, Zenica i Sarajevo, je 120 korisnika usluga i 15 članova timova članica Saveza!

Zajedno sa 7 članova tima Saveza, Projektom je neposredno obuhvaćena 141 osoba! Osim neposrednih učesnika Projekta i članovi porodica su korisnici usluga, to je preko 400 osoba (3 člana porodice X 120 = 360) jer ćemo tek po izvještaju predsjednika znati broj članova porodica!

Uključivanjem šire društvene zajednice u 4 Kantona FBiH na Seminarima u gradovima Udruženja, članica Saveza, broj korisnika usluga će biti još veći!

Predsjednica Saveza, prof. dr Emira Švraka