Program rada nacionalnog seminara I kategorije pod nazivom Interdisciplinarsni tim za re/habilitaciju djece/dece/osoba s cerebralnom paralizom.

PROGRAM RADA
NACIONALNI SEMINAR I KATEGORIJE
INTERDISCIPLINARNI TIM ZA RE/HABILITACIJU DJECE/DECE/OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM

Četvrtak, 30. septembar 2021. godine­­­­­­­­­­­­

 

Naučni odbor Seminara:
Prof. dr Emira Švraka, predsjednica; Sarajevo, BiH
Prof. dr Aleksandra Mikov, Novi Sad, RS
Doc. dr Rastislava Krasnik, Novi Sad, RS

Organizacioni odbor Seminara:
Doc. dr Rastislava Krasnik, predsjednica, Novi Sad, RS
Doc dr Jelena Zvekić Svorcan, Novi Sad, RS
Doc. dr Maja Galić, Novi Sad, RS
Ass. Dragana Vukliš, Novi Sad, RS
Ass. Milena Kovačević, Novi Sad, RS

 

Vrijeme Program
11.30-12.00Registracija učesnika i izjave za medije

Test provere znanja-Ulazni test

Registracija za predavače je od 11.00h

12.00-12.30Otvaranje I Seminara

Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/dece/osoba s cerebralnom paralizom

Predstavljanje monografije

Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom – Kreativnost je važna kao pismenost, prof. dr Emira Švraka

Predstavljanje naučnog i stručnog časopisa „Medicina danas“ s radovima Seminara, prof. dr Aleksandra Mikov

UVODNA IZLAGANJA – SAVREMENI TRENDOVI
12.30-13.00Uticaj COVID-19 na usluge koje se pružaju za osobe s onesposobljenjem

Prof. dr Emira Švraka, Sarajevo, BiH

13.00-13.30Uticaj deformiteta lokomotornog aparata na mineralnu koštanu gustinu dece sa cerebralnom paralizom

Prof. dr Aleksandra Mikov, Novi Sad, RS

13.30-14.00Teškoće u hranjenju djece/osoba s cerebralnom paralizom

Doc. dr Rastislava Krasnik, Novi Sad, RS

14.00-14.20DISKUSIJA

Moderatorica, prof. dr Aleksandra Mikov

I SESIJA –CEREBRALNA PARALIZA I VIŠESTRUKE TEŠKOĆE
14.20-14.40Višestruke teškoće djece s cerebralnom paralizom i obrazovna inkluzija

Prof. dr Naim Salkić, Sarajevo, BiH

14.40-15.00Tretman poremećaja funkcije ruke kod djece s unilateralnom cerebralnom paralizom

Prof. dr Lidija Dimitrijević, Niš, RS

15.00-15.20Art terapija i kreativnost djece s razvojnim teškoćama

Prof. dr Emira Švraka, Sarajevo, BiH

15.20-15.40Strategije u obrazovnoj inkluziji predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja

Prof. dr Maja Galić, Novi Sad, RS

15.40-16.00DISKUSIJA

Moderatorica, prof. dr Lidija Dimitrijević

II SESIJA – TERAPIJA USMJERENA NA PORODICU
16.00-16.20Senzorna integracija i djeca s cerebralnom paralizom

Danijela Vukićević, dr med, subspec. dječije fizijatrije, Beograd, RS

16.20-16.40Uticaj onesposobljenja na porodični kvalitet života

Mr Anka Vukićević, doktorantica Fakultet zdravstvenih studija, UNSA, Nikšić, Crna Gora

16.40-17.00Inaktivitetna osteoporoza i djeca/osobe s cerebralnom paralizom

Doc. dr Jelena Zvekić Svorcan, Novi Sad, RS

17.00-17.20DISKUSIJA (posebno obraćanje)- Selvedin Dedić, Zenica, BIH

Značaj porodice u interdisciplinarnom timu za re/habilitaciju djece s cerebralnom paralizom

17.20-17.40DISKUSIJA

Moderatorica, Danijela Vukićević, dr med, spec. dječije fizijatrije

 

17.40-18.00Zaključci i zatvaranje I Seminara Interdisciplinarni tim za re/habilitaciju djece/osoba s cerebralnom paralizom

Test provere znanja-Izlazni test/ Evaluacioni test

 

Pristupni link preko platforme Zoom:

 

https://zoom.us/j/98620045979?pwd=U0xQc2F4Z2JYU3NUTE1pZkZnS09rUT09

Topic: NACIONALNI SEMINAR I KATEGORIJE - INTERDISCIPLINARNI TIM ZA RE/HABILITACIJU DJECE/DECE/OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM

Time: Sep 30, 2021 11:00 AM Budapest

 

Meeting ID: 986 2004 5979

Passcode: 821337