Cerebralna paraliza

U cijelom svijetu cerebralna paraliza (CP) zahvata 2-3,5/1.000 živorođene novorođenčadi, a procjenjuje se da 650.000 porodica u Evropi ima dijete s CP.

Cerebralna paraliza je grupa trajnih poremećaja razvoja pokreta i posture koji uzrokuju ograničenja u izvođenju aktivnosti, a posljedica su neprogresivnih poremećaja nezrelog mozga ili mozga u razvoju. Motorički poremećaji su često udruženi s poremećajima čula, percepcije, kognicije, komunikacije, ponašanja, epilepsijom i sekundarnim mišićnokoštanim problemima (1).

Epilepsija je zastupljena u 20-40% slučajeva, poremećaji govora 80%, oštećenja vida 75%, gastrointestinalni poremećaji i poteškoće u hranjenju 50%, usporen rast 25% i problemi malnutricije ili prekomjerne težine u 50% slučajeva. Prema istraživanju McManus i sar., 29,5% djece s CP ima intelektualno onesposobljenje, s IQ < 50, i 30.3% su nepokretni, čak i uz pomoć (2).

U istraživanju o učestalosti udruženih onesposobljenja djece s CP u Tuzlanskom kantonu, najučestaliji su vizuelni i govorni poremećaji, zatim epilepsija, dok mali procenat djece ima oštećenja sluha (3).

Neophodno je inicirati Projekat otvaranja Registra neurorazvojnih poremećaja u Bosni i Hercegovini, kao neophodnog faktora savremene razmjene podataka i uvezivanja u Evropski registar.

U cijelom svijetu cerebralna paraliza (CP) zahvata 2-3,5/1.000 živorođene novorođenčadi, a procjenjuje se da 650.000 porodica u Evropi ima dijete s CP. Zadnjih 20 godina postoji porast incidence i prevalence CP koja se može povezati…

Izvor: http://www.valetudo.ba/pregledni-clanak-savremeni-principi-rehabilitacije-osoba-s-cerebralnom-paralizom/