logo cpafbih

Pozivnica za medije povodom Prezentacije projekata udruženja članica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH kreiranih u radionicama projekta Saveza, Osnaživanje žena za učešće u organima upravljanja Oraganizacija OSI

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521,
JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank
E-mail: savezcp@gmail.com,  www.facebook.com/savezcp
www.cpafbih.org

Prezentacije projekata udruženja članica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH (Savez),
kreiranih u radionicama projekta Saveza  Osnaživanje žena za učešće u organima upravljanja Oraganizacija OSI (finansijska podrška GRAD SARAJEVO)

 

Poštovani,

pozivamo Vas na prezentaciju projekata udruženja članica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH (Savez), kreiranih u radionicama projekta Saveza  Osnaživanje žena za učešće u organima upravljanja Oraganizacija OSI (finansijska podrška GRAD SARAJEVO), u petak, 25.03.2022. u prostoru Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH, Asima Ferhatovića 2 i na druženje u Milkmanu u Importaneu, od 15.00 sati.

 

Program prezentacija

13.30 – 13.40 Prioritet za parkiranje osoba s najtežim stepenom invaliditeta, Žaklina Džidić, voditeljica projekta – Udruženje osoba s cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo.

13.40 – 13.50 Socijalizacija omladine s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama, Safija Ferhatović, voditeljica projekta i Medina Ferhatović, glasnogovornica projekta – Udruženje  oboljelih od cerebralne paralize i distrofije BPK Goražde:

13.50 – 14.00 Značaj podrške lokalne zajednice za rad Servis centra udruženja DLAN, voditelj projekta Selvedin Dedić, glasnogovornica projekta Adisa Dizdarević, Udruženje roditelja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima „Dlan“ Zenica

14.00 – 14.10 Dnevni centar za djecu i omladinu s cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima u Sapni, voditeljica projekta Izeta Mešanović i glasnogovornica projekta Asmira Mešanović, Udruženje osoba s cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna

14.10 – 14.20 Kontinuirana rehabilitacija djece/osoba s cerebralnom paralizom i ostalim teškoćama,  Udruženja „i“ Konjic, voditelj projekta Amir Nuhić i glasnogovornica projekta g-đa Amra Gašević Gakić

14.20 - 14.30  – Diskusija

 

Od 23 člana organa upravljanja Saveza, 11 su žene, što čini 47,83%. Od 15 zastupnika Skupštine Saveza, 8 su žene (4 su osobe s cerebralnom paralizom, a druge 4 majke osoba s cerebralnom paralizom). Potrebno je povećati broj žena s onesposobljenjem i majki/njegovatelja djece/osoba s teškoćama, u organima upravljanja, a da bi se to realizovalo potrebno je pružiti psihosocijalnu podršku i dati značaj potrebama i idejama žena kroz razvijanje vještina pisanja projekata/projektnih aktivnosti.

Projekat Osnaživanje žena i djevojaka za uključivanje u organe upravljanja organizacija osoba s onesposobljenjem: jačanje Organizacija osoba s onesposobljenjem kroz veće uključivanje žena u projektne aktivnosti udruženja kroz edukaciiju i psihosocijalnu podršku žena sa invaliditetom i majki djece s razvojnim teškoćama.

Održano je deset radionica.

  • Pet radionica na temu:

Specifičnosti procjene invaliditeta žena, predstavljen je zakonodavni-pravni okvir ocjene invaliditeta prema važećem zakonodavno-pravnom okviru Federacije Bosne i Hercegovine, sa osvrtom na prednosti i slabosti određenih zakonskih rješenja. Razgovaralo se o mogućim unapređenjima zakonskih rješenja, te ulozi žena u tom procesu. Naglasak je stavljen i na razvoju monitoringa eventualnog zlostavljanja žena-osoba sa invaliditetom, kao i mogućnosti razvijanja usluga koje bi zbog specifičnosti položaja žena mogle biti zagovarane i kasnije razvijane.

  • Drugih pet radionica na temu:

Kreiranje projekata, žena članova 5 članica Saveza: iz Sarajeva, Goražda, Zenice, Sapne i Konjica. Rezultat je 5 kreiranih projekata, za svako udruženje po 1, koje predstavljamo danas, 25.03.2022. godine. Prema iskazanim problemima lokalnih zajednica, žene članovi 5 udruženja članica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom, ponudile su rješenja kroz projekte. Na taj način je svaka lokalna zajednica dobila mogućnost da razvije nove ideje i projekte u čijoj implementaciji bi se istakle žene s psihomotoričkim i senzornim teškoćama i majke/njegovateljice djece/osoba s razvojnim teškoćama. Žene i djevojke s onesposobljenjem, ili majke djece/osoba s oneposobljenjem su pokazale samopouzdanje za aktivno učešće u organima upravljanja svojih udruženja i pisanje projekata.

Broj učesnica projekta 50: iz svakog udruženja po 10 žena i djevojaka.

S poštovanjem,

 

Direktorica Saveza                                           Prof. dr Emira Švraka