cpafbih logo

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521,
JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank
E-mail: savezcp@gmail.com, web: https://www.cpafbih.org
www.facebook.com/savezcp

logo sapna

Adresa: 206. Viteške brigade bb, Sapna, Telefon: 061 562 672 ,
JIB: 4209893270001, Žiro račun 1321402004331552 ,NLB Banka ,
E-mail: ucposapna@gmail.com

OKRUGLI STO
UČEŠĆE PORODICA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM I DRUGIM TEŠKOĆAMA U PROCESU SOCIJALNE INKLUZIJE I DOPRINOS LOKALNOJ ZAJEDNICI

Subota, 25.03.2017. od 12.00-14.00 sati

12.00-12.05 – Hazim Junuzović, predsjednik Udruženja osoba s cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna, koordinator Projekta
12.05-12.10 – Zudin Mahmutović, načelnik Općine Sapna
Salih Omerović, direktor Centra za socijalni rad Sapna
12.10-12.15 – Prof. dr Emira Švraka, predsjednica Saveza Udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH (Savez)
12.15- 12.30 – Radovi učenika Osnovne škole Sapna
– Moja porodica, Armina Delić, četvrti razred i
– Razmišljanja o daljem školovanju, Poljaković Adel, osmi razred.

Predavanja
12.30 -12.50 – Doprinos nevladinih organizacija socijalnoj inkluziji, prof. dr Emira Švraka, predsjednica Saveza, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu,
12.50-13.10 – Saradnja porodica i Centara za re/habilitaciju djece i omladine s razvojnim teškoćama, doc. dr. Naim Salkić, direktor Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju u Sarajevu i
13.10-13.30 – Značaj prilagođavanja prostora za lokalnu zajednicu – Amela Hošić, MA, osoba s cerebralnom paralizom
13.30-13.45 – DISKUSIJA

PROMOCIJA KNJIGE

Subota, 25.03.2017. od 14.00-15.00 sati

Super mama – 30 godina našeg života, autorice Delić Šemse

Promotori:
Prof. dr Emira Švraka, urednica autobiografske knjige
Doc. dr Naim Salkić
Amela Hošić, MA, sekretar Saveza

Šemsa Delić, autorica knjige

Moderator i promotor – Hazim Junuzović, predsjednik Udruženja osoba s cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna

Delić Šemsa. Super mama – 30 godina našeg života. Biblioteka „Socijalna inkluzija“ – 2. Knjiga. Urednica: Emira Švraka. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. Januar, 2017. ISBN 978-9926-8010-2-1 COBISS.BH-ID 23624198