Međunarodni Dan osoba s cerebralnom paralizom Dječija nedjelja Četvrtak, 06.10.2022.

logo cpafbih

Adresa Saveza: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo,Telefon/fax: +387 33 221 521
JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank
E-mail: savezcp@gmail.com, www.facebook.com/savezcp
www.cpafbih.org

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH osnovan je na Osnivačkoj skupštini održanoj 17. 10. 2011. godine, u Sarajevu. Donesena je Odluka da datum osnivanja Saveza, 17. oktobar bude Dan osoba s cerebralnom paralizom FBiH. Ove godine obilježavamo 11 godina uspješnog rada. Članice Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine:
1. Udruženje osoba sa cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo,
2. Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije BPK Goražde,
3. Udruženje roditelja osoba sa cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima „Dlan“ Zenica,
4. Udruženje osoba s cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna i
5. Udruženje roditelja djece i omladine s cerebralnom paralizom i ostalim teškoćama u razvoju „i“ Konjic.

6. oktobar, Međunarodni Dan svjesnosti o cerebralnoj paralizi je kreirao Alijansa Cerebralne paralize 2012. godine i danas okuplja osobe s cerebralnom paralizom., njihove porodice, saradnike, pomagače i organizacije, u više od 100 zemalja.
Svima je cilj osiguranje budućnosti u kojoj djeca i odrasli s cerebralnom paralizom imaju ista prava, pristupe i mogućnosti kao svako drugi u zajednici.
U cijelom svijetu postoji više od 17 miliona registrovanih osoba s cerebralnom paralizom. To je veoma česta fizička teškoća u djetinjstvu. Cerebralna paraliza je cjeloživotna teškoća i ne postoji poznati lijek

Posjeta djece/osoba s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama Umjetničkoj galeriji BiH i Muzeju Grada Sarajeva

Projekat je finansijski podržao GRAD SARAJEVO

Inkluzija u muzejima i galerijama se može posmatrati na dva različita načina: prema ciljnoj grupi koju treba uključiti i prema obliku aktivnosti koje muzej/galerija za njih nudi. Oblici muzejske/galerijske aktivnosti kreću se od destigmatizacije osoba s teškoćama kao redovnih posjetitelja muzejskih/galerijskih izložbi do kreiranja obrazovnih programa koji imaju za cilj da zadovolje specifične emotivne, socijalne, komunikacione i druge potrebe osoba s teškoćama.

Međunarodni Dan osoba s cerebralnom paralizom
Dječija nedjelja
Četvrtak, 06.10.2022.

11.00 – 11.45 - Posjeta djece/osoba s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama Umjetničkoj galeriji BiH
11.30 – 11.45 – Konferencija za medije
12.00 – 12.45 - Posjeta djece/osoba s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama Muzeju Grada Sarajeva: muzeju "Sarajevo 1878-1918" i
13.00 – 15.00 - Odlazak učesnika projekta na Baščaršiju na ručak/ćevape, sok i kafu.