Poglavlje u knjizi: Cerebral Palsy and Accessible Housing, book edited by Emira Svraka, ISBN 978-953-51-1234-1, Published: March 19, 2014
Stručni članak: Životni stil osoba s intelektualnim onesposobljenjima, Emira Švraka
Naučni članak: Family quality of life: adult school children with intellectual disabilities in Bosnia and Herzegovina. Svraka E, Loga S, Brown I.
Poglavlje u knjizi: Children with Cerebral Palsy and Epilepsy, Prof. dr Emira Švraka
 
Web site: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
Web site: Federalno ministarstvo zdravstva
Web site: Federalno ministastvo obrazovanja i nauke
Web site: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
Web site: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Web site: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo
Web site: Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Web site: Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo
 
Časopis: Journal of Health Sciences
Časopis:  Journal of Intellectual Disability Research