Učesnici konferencije na visokom nivou o socijalnoj zaštiti i inkluziji u Bosni i Hercegovini, održanoj 4. i 5. novembra 2013. u okviru projekta koji finansira EU “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH”, podržavanju reformske procese i nastojanja nadležnih ministarstava da finaliziraju i sprovedu strateške pravce (Mapa puta za FBiH i Stateški pravci u RS, Mapa puta za Brčko distrikt BiH) s ciljem unapređenja oblasti socijalne zaštite i inkluzije zasnovane na principima i smjernicama strategije Europa 2020.

Preporuke konferencije o socijalnoj zastiti i inkluziji u Bosni i Hercegovini