SEMINAR

Inkluzivna praksa

Edukacijska inkluzija u vrtićima i školama opštine Centar

Četvrtak, 24.11.2016. – 13.00 – 17.00
Multimedijalna sala Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju
Asima Ferhatovića 2

13.00 – 13.20 – Konferencija za štampu: načelnik opštine Centar i stručni tim Projekta

13.20 – 13.30 – Uvodna riječ: načelnik opštine Centar, Nedžad Ajnadžić i predsjednica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH (Savez), prof. dr Emira Švraka

Moderatorica Seminara, Amela Hošić, MA, sekretar Saveza

13.30– 13.50 – Inkluzivna praksa za djecu s razvojnim teškoćama i njihove obitelji,

13.50 – 14.10 – Modeli obrazovanja djece s razvojnim teškoćama i pretpostavke za uspješnu odgojno-obrazovnu inkluziju, doc. dr Naim Salkić

14.10 – 14.30 – Pedagoška i socijalna podrška i raspolaganje slobodnim vremenom,  inkluzivnih vrtića i škola, mr sci. Berka Klinić

14.30 – 14.50 – Re/habilitacioni program vrtića, osnovnih i srednjih škola, za djecu s lošim držanjem, doc. dr Amra Mačak Hadžiomerović

14.50 – 16.10 – Okupaciona terapija djece s razvojnim teškoćama, doc. dr Amila Jaganjac

16.10 – 16.30 – Ishrana djece i adolescenata s razvojnim teškoćama, doc. dr Arzija Pašalić

16.30 – 16.45 Diskusija

16.45 – 17.00 Podjela Certifikata

17.00 – 17.30 Koktel

SAŽETAK PROJEKTA

 

Inkluzija je postala opšti termin za snažni međunarodni pokret koji zahtjeva poboljšanje uslova života osoba s intelektualnim i drugim onesposobljenjima.

Od inkluzije očekujemo pristup pojedincu od strane društva, koje uzima u obzir sve njegove različitosti, očuvanja i unapređenja njegovog tjelesnog i duševnog zdravlja, za optimalnu moguću funkciju, na svim ličnim i društvenim nivoima.

Globalni ciljevi Projekta Edukacijska inkluzija u vrtićima i školama opštine Centar (Projekat) su:

  • poboljšanje kvaliteta odgojno-obrazovnog rada u nastavi i vannastavnim aktivnostima i
  • pružanje podrške uključivanju čitavog društva za razvijanje edukacijske inkluzije djece s pteškoćama i  inkluzivne kulture življenja.

Specifični ciljevi Projekta su:

–          1 Seminar za 9 vrtića JU Djeca Sarajeva opštine Centar i  (prošireno za svih 30 vrtića Kantona Sarajevo, privatne vrtiće opštine Centar i vrtiće centara i zavoda),

–          1 Seminar za 11 osnovnih škola i

–          1 Seminar za 14 srednjih škola Sarajevske opštine Cenatar. 

  1. Dopuna biblioteka vrtića i škola s 1 knjigom Naša vizija budućnosti – Inkluzija osoba s CP i inaktivitetna osteoporoza (ukupno 40 knjiga).
  2. Izdavanje priručnika Inkluzivna praksa, s fotodokumentacijom Projekta.

Namjera Projekta Saveza udruženja osoba s CP FBiH (Savez – www.cpafbih.org ) je da kroz Seminare, popunjavanje bibliotečkog fonda vrtića i škola i izdavanje priručnika Inkluzivna praksa pruži stručnu pomoć roditeljima djece bez i sa razvojnim teškoćama i nastavnom osoblju vrtića i škola u inkluzivnoj praksi.

Ključne riječi: edukacijska inkluzija, vrtići i škole, nastavnici i roditelji

 

Odgovorna osoba za realizaciju Projekta, prof. dr. Emira Švraka, predsjednica Saveza i autorica Projekta

Kontakt osoba, Amela Hošić, MA, sekretar Saveza.

Projekat je sufinansiran sredstvima Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2016. godinu.