informativno-edukativna brošura Sport pripada svima - Značaj sporta za djecu/osobe s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama

Pred vama je 5. knjiga biblioteke „Socijalna inkluzija“ Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH, informativno-edukativna brošura Sport pripada svima - Značaj sporta za djecu/osobe s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama.

Ova edukativno-informativna brošura je urađena u sklopu projekta „Značaj sporta za djecu/osobe s cerebralnom paralizom i drugim teškoćama“,
od 01.10.2022. do 28.02.2023, koji je finansijski podržan od strane Opštine Centar Sarajevo.

Brošuru možete preuzeti na sljedećem linku:

Brošura - Sport pripada svima