Realizirana obuka znakovnog jezika šalterskih službenika/ca i osoblja nevladinih organizacija, učesnica projekta “Komunikacija sa osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva”

“Komunikacija sa osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva” Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine jedan je od 24 odabrana projekta koji se finansira u okviru zajedničkog projekta UN-a: „Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u BiH“.

Projekat “Komunikacija sa osobama oštećenog sluha, obaveza inkluzivnog društva” je realiziran u suradnji sa Udruženjem za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama „Sunce“ Pale i Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo.

U sklopu projekta je održan niz radionica   u svrhu podučavanja osnova znakonog jezika šalterskih službenika/ca iz pet općina Centar Sarajevo (2 osobe), Novo Sarajevo (2 osobe), Novi Grad Sarajevo (2 osobe), Ilidža (2 osobe) i Istočni Stari Grad (2 osobe), gradske uprave Goražde (1 osoba) i 9 članova stručnog tima udruženja za osobe s invaliditetom radi boljeg pružanja terapijskih usluga osoba s oštećenjem sluha koji su članovi udruženja.

Nakon višemjesečnog intenzivnog kursa znakovnog jezika učesnicima/cama su dodijejeni certifikati o poznavanju osnova znakovnog jezika u petak 28. juna 2019. godine.

Zajednički projekat „Dijalog za budućnost“je zajednička inicijativa Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ujedinjenih nacija. Agencije Ujedinjenih nacija: UNICEF, UNESCO i UNDP u saradnji sa Predsjedništvom BiH zajednički implementiraju projekat koji ima za cilj dugoročnu izgradnju mira i poboljšanje društvene kohezije u Bosni i Hercegovini. Projekat „Dijalog za budućnost“ se finansira sredstvima Kancelarije Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira/Fonda za izgradnju mira (PBF).

logo cpafbih