logo cpafbih

Poziv na premijeru dokumenatrnog filma u Multimedijalnoj sali Opštine Novi Grad Sarajevo, ul. Bulevar Meše Selimovića 97, u ponedjeljak, 06.12.2021. u 14.00 sati

Deset godina uspješnog rada Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH

Obilježavanje 03. decembra, međunarodnog Dana osoba s onesposobljenjem

Tema za 2021: Vodstvo i sudjelovanje osoba s invaliditetom prema uključivom, dostupnom i održivom svijetu nakon bolesti COVID-19 

Brojke UN-a govore da više od milijardu ljudi u svijetu ima neki oblik onespososobljenja, a više od 100 miliona osoba s onesposobljenjem su djeca.

Projekat Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije BiH
VIDLJIVI I AKTIVNI U ZAJEDNICI, u doba pandemije covid-19

PREMIJERA DOKUMENTARNOG FILMA
Vidljivi i aktivni u zajednici

Multimedijalna sala opštine Novi Grad, Bulevar Meše Selimovića 97
Ponedjeljak, 06.12.2021. u 14.00 sati
Konferencija za štampu u 14.45

 

U filmu govore (prema redoslijedu pojavljivanja): Emira Švraka, Amela Hošić, Nevenko Novotni, Žaklina Džidić, Džemil Dževlan, Mirsada Ćulov, Amela Imamović, Jasmina Karauzović, Slavko Klisura, Selvedin Dedić, Adisa Dizdarević, Salih Mešinović, Enes Muratović, Hazim Junuzović, Jasmin Omerović, Asmira Mešanović, Izeta mešanović, Amir Nuhić, Nejla Boloban, Nermin Nuhić i Zorica Šilić.

Projekat finansijski podržalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Prema ideji:
Prof. dr Emira Švraka
Produkcija:
HARDINO
Reditelj:
Hari Šečić