logo cpafbih

Promocija knjige Inkluzivna praksa I dio – Rehabilitacija u inkluziji u Visokom.

 

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA


Adresa : Bosna i Hercegovina,
71 000 Sarajevo, Bolnička 25
E-mail: info@fzs.unsa.ba
web: www.fzs.unsa.ba
E-mail: savezcp@gmail.com,
web: https://www.cpafbih.org
www.facebook.com/savezcp

PROMOCIJA KNJIGE
Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji
Emira Švraka i saradnici

  ČETVRTAK, 10.05.2018. – 19.00 – 20.10 sati

  Kulturni centar Altindag, Prijeko – Visoko

Promocija knjige
Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji, Emira Švraka i saradnici

Moderatorica
Amela Hošić, MA, sekretar Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

19.00 – 19.20 - Pozdravna riječ
Mirsad Alibegović, predsjednik Nadzornog odbora u Javnom preduzeću RTV Visoko
Alma Čosović, predsjednica udruženja BH ŽENA Visoko
Prof. dr Fatima Jusupović, dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Prof. Dr Emira Švraka, predsjednica Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH

19.20 - 19.40 - Riječ promotora

Promotori:
Selvedin Dedić, predsjednik Kantonalnog udruženja roditelja osoba oboljelih od cerebralčne paralize, mikrocefalije i hidrocefalusa „Dlan“ Zenica
Prof. dr Fatima Jusupović, dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Azra Žolja nastavnica bosanskog jezika i književnosti

19.40 – 20.10 – Riječ autora
Autori:
Prof. dr Emira Švraka, urednica i autorica
Doc. dr Naim Salkić
Doc. dr Arzija Pašalić
Mr sci. Berka Klinić