Kategorija: Iz medija

Pregledni članak: Savremeni principi re/habilitacije osoba s cerebralnom paralizom

Cerebralna paraliza U cijelom svijetu cerebralna paraliza (CP) zahvata 2-3,5/1.000 živorođene novorođenčadi, a procjenjuje se da 650.000 porodica u Evropi ima dijete s CP. Cerebralna paraliza je grupa trajnih poremećaja razvoja pokreta i posture koji uzrokuju ograničenja u izvođenju aktivnosti, a posljedica su neprogresivnih poremećaja nezrelog mozga ili mozga u razvoju. Motorički poremećaji su često …

[...]

Goražde: Projekat ”Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza”

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH u saradnji sa Udruženjem oboljelih od dječije cerebralne paralize i distrofije Bosansko-podrinjskog kantona – Goražde, u subotu, 17.01.2015. godine, organizuju radionicu u okviru projekta “Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza”. Radionica za roditelje, djecu i odrasle osobe s CP će se održati u ulici M. Bajića …

[...]

Iz medija: U Zenici realiziran dio projekta “Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza”

Proteklog vikenda u Zenici Savez udruženja oboljelih od cerebralne paralize Federacije BiH je realizirao dio projekta pod nazivom “Inkluzija osoba s cerebralnom paralizom i inaktivitetna osteoporoza”, a u projekat su bili uključeni članovi udruženja “DLAN” kantonalnog udruženja oboljelih od cerebralne paralize, mikrocefalije i hidrocefalusa. Osobe sa invaliditetom koje su uključene u ovaj projekat su kroz …

[...]

Tri godine djelovanja Federalnog saveza osoba s cerebralnom paralizom

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH obilježio je danas u Sarajevu godišnjicu djelovanja i na prigodnoj svečanosti dodijelio zahvalnice onima koji su doprinijeli njihovom radu. I ovom prilikom naglašeno je da su njihovi glavni problemi arhitektonske prepreke, ortopedska pomagala, ali i činjenica da za njih još nije u potpunosti zaživjela inkluzija.Predsjednik Udruženja oboljelih od …

[...]