Mjesec: April 2018.

logo cpafbih

Šesta promocija knjige Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji!

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Adresa : Bosna i Hercegovina, 71 000 Sarajevo, Bolnička 25 E-mail: [email protected] web: www.fzs.unsa.ba E-mail: [email protected], web: https://www.cpafbih.org www.facebook.com/savezcp PROMOCIJA KNJIGE  Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji Emira Švraka i saradnici SRIJEDA, 18.04.2018. - 15.30 – 16.00 sati 30. MEĐUNARODNI SAJAM KNJIGA CENTAR SKENDERIJA Moderatorice Amela Hošić, …

[...]

Četvrti Seminar Razvojne teškoće i peta promocija knjige Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji!

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521, JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank E-mail: [email protected],  www.facebook.com/savezcp   www.cpafbih.org PROJEKAT FUNKCIONALNA SPOSOBNOST OSOBA S INVALIDITETOM, GLAVNI FAKTOR ZA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA CIJELE PORODICE PROGRAM SEMINARA I PROMOCIJE KNJIGE Multimedijalna sala Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo PETAK, 13.04.2018. - 10.30 – 15.30 sati …

[...]