Mjesec: Mart 2018.

logo cpafbih

PROMOCIJA KNJIGE Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji, Emira Švraka i saradnici na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu

  UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Adresa : Bosna i Hercegovina, 71 000 Sarajevo, Bolnička 25 E-mail: [email protected] web: www.fzs.unsa.ba E-mail: [email protected], web: https://www.cpafbih.org www.facebook.com/savezcp PROMOCIJA KNJIGE Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji Emira Švraka i saradnici UTORAK, 27.03.2018. - 14.00 – 15.30 sati Fakultet zdravstvenih studija, Učionica 1 Bolnička 25 Pozdravna …

[...]

Kratak prikaz sadržaja knjige Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521, JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen BankE-mail: [email protected], web: https://www.cpafbih.orgwww.facebook.com/savezcp Švraka E. i saradnici. Inkluzivna praksa I dio - Re/habilitacija u inkluziji. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. BIBLIOTEKA Socijalna inkluzija – 3. knjiga. ISBN 978-9926-8010-3-8 COBISS.BH-ID 24916230 Pred vama je 3. knjiga iz …

[...]

logo cpafbih

Druga promocija knjige Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji i treći Seminar Razvojne teškoće, u Sapni, 17.03.2018.

PROJEKAT FUNKCIONALNA SPOSOBNOST OSOBA S INVALIDITETOM, GLAVNI FAKTOR ZA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA CIJELE PORODICE PROGRAM SEMINARA I PROMOCIJE KNJIGE SAPNA SUBOTA, 17.03.2018. - 11.00 – 15.15 sati Promocija knjige – 11.00-12.00 Inkluzivna praksa I dio – Re/habilitacija u inkluziji, Emira Švraka i saradnici 11.00-11.15 Pozdravna riječ - Prof. dr Emira Švraka, predsjednica Saveza udruženja osoba …

[...]