Mjesec: Mart 2017.

Okrugli sto i promocija knjige

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521,JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen BankE-mail: [email protected], web: https://www.cpafbih.orgwww.facebook.com/savezcp Adresa: 206. Viteške brigade bb, Sapna, Telefon: 061 562 672 ,JIB: 4209893270001, Žiro račun 1321402004331552 ,NLB Banka ,E-mail: [email protected] OKRUGLI STOUČEŠĆE PORODICA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM I DRUGIM TEŠKOĆAMA U PROCESU SOCIJALNE INKLUZIJE I DOPRINOS LOKALNOJ …

[...]