Mjesec: Septembar 2016.

Seminar: Edukacija i rehabilitacija osoba s razvojnim teškoćama

Seminar Edukacija i rehabilitacija osoba s razvojnim teškoćama Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo, Asima Ferhatovića 2 Utorak, 04.10.2016. od 8.00 – 16.00 8.00-8.45 – Registracija učesnika8.45-9.00- Uvodna riječ, doc. dr Naim Salkić, direktor Centra PRVI BLOK PREDAVANJA Moderatori: prof. dr Emira Švraka i prof. dr Edina Šarić1. 9.00-9.30 – Značaj i uloga znakovnog jezika …

[...]