Mjesec: Juni 2015.

Dobra i partnerska saradnja Vlade Federacije BiH i VOOSI-ja

Vlada Federacije BiH će na dnevni red već slijedeće sjednice uvrstiti Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Proračunom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, čije je usvajanje uvjet za, među ostalim, doznačavanje planiranih 630.000 KM namijenjenih kao potpora radu organizacijama osoba s invaliditetom u FBiH.

[...]