Mjesec: April 2014.

Elektronski mediji o nama

SIGMA.BA: http://www.sigma.ba/novosti/konkurs-za-najuspjesniju-fotografiju-na-temu-univerzalni-dizajn-saveza-udruzenja-osoba-s-cerebralnom-paralizom-fbih/ RADIO SARAJEVO: http://www.radiosarajevo.ba/novost/148968/savez-osoba-sa-cerebralnom-paralizom-konkurs-za-najuspjesniju-fotografiju# SIGMA.BA: http://www.sigma.ba/novosti/savez-udruzenja-osoba-sa-cerebralnom-paralizom-federacije-bih-raspisao-konkurs-za-najbolji-djeciji-crtez/

[...]

SLOBODAN LOGA: “Ne znamo ni koliko imamo dječijih psijhijatara, a kamoli koliko je djece kojoj je potrebna njihova pomoć”

„Pretpostavka je da će do 2020. godine depresija biti drugi vodeći faktor invalidnosti u svijetu, a za preveniranje toga je jako bitna rana detekcija. Problem je što u BiH nemamo dječijeg i adolescentnog psihijatra sa subspecijalizacijom iz te oblasti, potreba za takvim kadrom u SAD-u je 30.000, a imaju ih oko 7.000”, kazao je Loga.

[...]