cpafbih-logo

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom
Federacije Bosne i Hercegovine

Bosnia  Herzegovina English

Cerebral palsy associations of Federation of Bosnia and Herzegovina

Nagrađeni dječiji crteži povodom dana osoba s onesposobljenjima

K O N K U R S

za najbolji dječiji crtež
za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta Bosne i Hercegovine.

Teme:

1. Drugarstvo, 2. Porodica, 3. Najljepši dan u životu.

Nagrade:
Prva nagrada 50 KM, druga i treća nagrada su knjige.

Članovi Komisije, u sastavu:
1. Prof. dr Marina Finci, Akademija likovnih umjetnosti
2. Almedina Kujundžić Pijalović, O. Š. „Alija Nametak", Bjelave, Sarajevo
3. Dijana Rifatbegović, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju, Sarajevo,
pregledali su sve pristigle crteže, 25. 11. 2013. i donijeli svoju ocjenu koja će biti saopštena u:

UTORAK, 03. DECEBRA 2013. GODINE
U 12,00 SATI

IZDVOJENO JE 7 NAJBOLJIH CRTEŽA

- PRVA NAGRADA: HANA KUČEVIĆ, I/3 – Deseta osnovna škola Ilidža
Tema: Drugarstvo
- DRUGA NAGRADA: VEDAD MUFTIĆ, VII/2 - O. Š. „Aleksa Šantić", Sarajevo
Tema: Drugarstvo
- TREĆA NAGRADA:
a) ARIJANA BEKTO, I/1 – Deseta osnovna škola Ilidža
Tema: Drugarstvo
b) AJLA AHMETBEGOVIĆ – IX/b O.Š. „Novi Grad", Tuzla
Tema: Drugarstvo
c) INDIRA FAKOVIĆ – VII razred – O.Š. „ Fahrudin Fahro Baščelija", Goražde
Tema: Drugarstvo


POHVALJENI CRTEŽI

- NEJRA ŠABANOVIĆ - I/3 Deseta osnovna škola Ilidža
Tema: Drugarstvo
- SAJRA BUNAR - I/1 Deseta osnovna škola Ilidža
Tema: Porodica

Sarajevo, 03. 12. 2013.
Predsjednica Saveza
Prof. dr Emira Švraka

Ukupno posjeta: 70450

Galerija crteža

Projekat - Tuzla

small projekt

Projekat - Zenica

small projekt ze

Projekat - Goražde

gorazde

Projekat - Sarajevo

projekt sarajevo

3. godišnjica Saveza

IMG 3491-small1


fprzi


 

 

cersig