cpafbih-logo

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom
Federacije Bosne i Hercegovine

Bosnia  Herzegovina English

Cerebral palsy associations of Federation of Bosnia and Herzegovina

Aktivnosti

SEMINAR: Socijalna inkluzija i barijere: arhitektonske, informaciono-komunikacijske i socijalno-ekonomske

logo cpafbihngsarajevo.jpg

 

 

 

 

SEMINAR

Socijalna inkluzija i barijere: arhitektonske, informaciono-komunikacijske

i socijalno-ekonomske

 

Vijećnička sala Općine Novi Grad

Četvrtak, 27.04.2017. – 14.30 – 18.15

 

14.30 – 14.45 - Konferencija za štampu

14.45 - 14.55 - Pozdravna riječ načelnika Općine Novi Grad, Semira Efendića

15.00 – 15.30

Doprinos nevladinih organizacija socijalnoj inkluziji,

prof. dr Emira Švraka, predsjednica Saveza, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu

15.30 – 16.00 

Komunikacija zdravstvenih radnika sa osobama s cerebralnom paralizom i paraplegijom,

prof. dr Mirsad Muftić, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu

16.00 – 16.30 

Humaniziranje javnih obrazovnih objekata,

prof. dr Emir Fejzić, Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

16.30 – 17.00

Komunikacija osoba sa senzornim teškoćama/Znakovni jezik,

doc. dr. Naim Salkić,  direktor Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju u Sarajevu

17.00 – 17.30

Prilagođavanje prostora Saveza udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH, Amela Hošić, MA, sekretar Saveza i osoba s cerebralnom paralizom

17.30 - 17.45 – Diskusija

17.45 – 18.15 - Koktel        

 

Projekat: Adaptacija i prilagođavanje prostora Saveza udruženja osob s CP FBiH

Seminar: Socijalna inkluzija i barijere: arhitektonske, informaciono–komunikacijske i socijalno-ekonomske

Sažetak

Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom Federacije Bosne i Hercegovine (Savez) je osnovan 17.10.2011. godine i čine ga četiri članice, predstavnice Kantona Sarajevo, BPK – Goražde, Zeničko-Dobojskog kantona i Tuzlanskog kantona (Sapna). Na osnivačkoj skupštini Saveza dogovoreno je da 17. oktobar bude Dan osoba s cerebralnom paralizom (CP) FBiH.

Prva faza adaptacije prostora Saveza je završena: napravljen je potpuno novi i pristupačan ulaz. Druga faza radova tj. adaptacija pristupačnog kupatila je u toku. Navedenim adaptacijama stvoreni su uslovi za masovnija okupljanja svih članica Saveza i veći broj aktivnosti Saveza.

Nevladin sektor je najbliži građanima i zbog toga je vrlo često najglasniji „korektiv javnih politika“, promotor novih ideja, implementator novih praksi i zaštitnik principa demokratskog društva. Posebno je važna uloga nevladinih organizacija u praćenju realizacije obrazovne politike, njenih ciljeva i zadataka, te u izvještavanju prema institucijama koje se bave zaštitom prava djece u zemlji i inostranstvu. Uloga nevladinih organizacija je posebno značajna za zakonodavno zagovaranje, aktivnosti na promovisanju inkluzivnih principa, na promovisanju lokalnih zajednica, senzibilizaciji, te pružanju direktne podrške korisnicima.

Postojanje različitih barijera onemogućava osobama s onesposobljenjem da funkcionišu na način na koji to mogu učiniti ostale osobe bez  onesposobljenja. Neophodno je znati prepoznati sve barijere s kojima se može susresti osoba s onesposobljenjem. Barijere mogu biti: arhitektonske, informaciono-komunikacijske i socijalno-ekonomske (predrasude i nepristupačne usluge).

Problematiku pristupačnosti obrazovnih ustanova potrebno je rješavati u cjelini i sistemski. Pogrešan je pristup to činiti samo kada se u nekoj školi ili na fakultetu pojavi osoba u kolicima, pa se onda to čini na brzinu, improvizovano, s elementarnim zahvatima i uz minimum finansijskih sredstava. To rezultira minimumom kvaliteta rješenja, kao i mogućnost kasnijeg samostalnog korištenja objekta. Mora biti uključena šira zajednica i tom problemu mora se ići u susret, a ne rješavati ga post festum.

Interpersonalna komunikacija na relaciji bolesnik /klijent/ i zdravstveni profesionalci (ljekar, fizioterapeut, medicinska sestra) se zasniva na međusobnom povjerenju, uvažavanju, zaštiti identiteta pacijenta i ljekarske tajne, stručnosti i profesionalnosti, te diskreciji.

Znakovni jezik je danas u okviru sve prihvaćenijeg sociološko-kulturološkog modela gluhoće, u mnogim zemljama svijeta prihvaćen i priznat kao jezik manjine, ravnopravan bilo kojem drugom jeziku čujuće zajednice. Znakovni jezik ima važnu ulogu u kompletnom psiho-socijalnom razvoju gluhog djeteta. To je prirodni, nekompromitirajući komunikacijski model, koji pruža sigurnost osobama s oštećenjem sluha u njihovoj komunikaciji.

Okrugli sto i promocija knjige

cpafbih logo

Adresa: Asima Ferhatovića 2, Sarajevo, Telefon/fax: +387 33 221 521,
JIB: 4201737850005, Žiro račun: 1610000099110052 Raiffeisen Bank
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., web: http://www.cpafbih.org
www.facebook.com/savezcp

logo sapna

Adresa: 206. Viteške brigade bb, Sapna, Telefon: 061 562 672 ,
JIB: 4209893270001, Žiro račun 1321402004331552 ,NLB Banka ,
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

OKRUGLI STO
UČEŠĆE PORODICA OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM I DRUGIM TEŠKOĆAMA U PROCESU SOCIJALNE INKLUZIJE I DOPRINOS LOKALNOJ ZAJEDNICI

Subota, 25.03.2017. od 12.00-14.00 sati

12.00-12.05 – Hazim Junuzović, predsjednik Udruženja osoba s cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna, koordinator Projekta
12.05-12.10 – Zudin Mahmutović, načelnik Općine Sapna
Salih Omerović, direktor Centra za socijalni rad Sapna
12.10-12.15 – Prof. dr Emira Švraka, predsjednica Saveza Udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH (Savez)
12.15- 12.30 – Radovi učenika Osnovne škole Sapna
- Moja porodica, Armina Delić, četvrti razred i
- Razmišljanja o daljem školovanju, Poljaković Adel, osmi razred.

Predavanja
12.30 -12.50 – Doprinos nevladinih organizacija socijalnoj inkluziji, prof. dr Emira Švraka, predsjednica Saveza, Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu,
12.50-13.10 – Saradnja porodica i Centara za re/habilitaciju djece i omladine s razvojnim teškoćama, doc. dr. Naim Salkić, direktor Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju u Sarajevu i
13.10-13.30 - Značaj prilagođavanja prostora za lokalnu zajednicu - Amela Hošić, MA, osoba s cerebralnom paralizom
13.30-13.45 – DISKUSIJA

PROMOCIJA KNJIGE

Subota, 25.03.2017. od 14.00-15.00 sati

Super mama - 30 godina našeg života, autorice Delić Šemse

Promotori:
Prof. dr Emira Švraka, urednica autobiografske knjige
Doc. dr Naim Salkić
Amela Hošić, MA, sekretar Saveza

Šemsa Delić, autorica knjige

Moderator i promotor – Hazim Junuzović, predsjednik Udruženja osoba s cerebralnom paralizom i drugim onesposobljenjima Sapna

Delić Šemsa. Super mama - 30 godina našeg života. Biblioteka „Socijalna inkluzija“ – 2. Knjiga. Urednica: Emira Švraka. Savez udruženja osoba s cerebralnom paralizom FBiH. Januar, 2017. ISBN 978-9926-8010-2-1 COBISS.BH-ID 23624198